Golden star Nainstalovat a hrát
Golden star Nainstalovat a hrát

Zásady ochrany osobních údajů kasinové hry

ZÁSADA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Verze 1.1 naposledy aktualizováno 25.05.2018.

OBECNĚ

 1. Jako správce údajů máme podle předpisů o hazardních hrách zákonnou povinnost zpracovávat osobní údaje od hráčů, abychom jim umožnili účastnit se her a poskytovat jim doplňkové služby. Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jaké osobní údaje shromažďujeme od hráčů, proč je shromažďujeme a jak je využíváme.
 2. Webové stránky www.goldenstar-casino.com ("Kasino", "Webové stránky", "Společnost", "My", "Nás", "Naše") vlastní a provozuje společnost Dama N.V, společnost registrovaná a založená podle zákonů Curaçao, s registračním číslem 152125 a sídlem společnosti na Scharlooweg 39, Willemstad, Curaçao. Dama N.V. je licencována a regulována společností Antillephone N.V. (číslo licence 8048/JAZ2020 -013).
 3. Pokud máte jakékoliv další dotazy ohledně těchto Pravidel ochrany soukromí nebo ohledně ochrany vašich osobních údajů, kontaktujte našeho pracovníka pro ochranu osobních údajů na adrese dpo@damacasino.com.
 4. Pokud budete mít jakékoliv další otázky ohledně Pravidel ochrany soukromí nebo ochrany vašich osobních údajů, kontaktujte našeho správce ochrany údajů na adrese dpo@damacasino.com.
 5. Registrací hráčského účtu na webové stránce potvrzujete svůj souhlas s těmito Zásadami ochrany osobních údajů. Pokud nesouhlasíte s podmínkami těchto Zásad ochrany osobních údajů a nechcete nám poskytnout osobní údaje, které požadujeme, nepoužívejte tyto webové stránky prosím.
 6. Upozorňujeme, že tyto Zásady ochrany osobních údajů představují dohodu mezi Vámi a Společností. Pravidla můžeme pravidelně upravovat. I když se budeme snažit vás informovat o těchto změnách, doporučujeme vám, abyste tyto zásady ochrany osobních údajů pravidelně četli. Vaše další užívání Webové stránky a / nebo služeb stránky bude vaším souhlasem se Zásadami ochrany osobních údajů.

INFORMACE, KTERÉ SHROMAŽĎUJEME

 1. Osobní údaje, pro které žádáme o použití a zpracování zahrnují bez omezení:
  • a) Veškeré informace, které nám poskytnete při vyplňování formulářů na našich registračních stránkách, jakož i jakékoli další údaje, které dále předkládáte prostřednictvím Webové stránky nebo e-mailu (např. jméno a příjmení, datum narození, e-mailová adresa, telefonní číslo);
  • b) korespondence s námi prostřednictvím webové stránky, e-mailu, webového chatu nebo prostřednictvím jiných komunikačních prostředků;
  • c) Historie všech transakcí hráčů, ať už se to uskutečňuje prostřednictvím webových stránek nebo prostřednictvím jiných komunikačních prostředků;
  • d) Přihlášení k webovým stránkám a jejich podrobnosti, včetně provozních dat, údajů o poloze GeoIP, dat prohlížeče / zařízení, weblogů, protokolů aktivit a dalších provozních informací zaznamenaných v našem systému;
  • e) Dokumenty a důkazy, o které jsme oprávněně požádali, abychom ověřili váš účet, zpracovali vklady nebo výběry a provedli kontroly proti podvodům (z vlastního podnětu nebo podle platných právních předpisů). Tyto důkazy mohou zahrnovat scany pasů, výplatní pásky, bankovní výpisy atd.
  • f) Účast na průzkumu nebo jakékoli jiné hodnocení zákazníků, které čas od času provádíme.

JAK POUŽÍVÁME VAŠE INFORMACE

 1. Zpracováváme Osobní údaje, které od vás shromáždíme, za účelem poskytování našich služeb. Vaše údaje používáme zejména pro následující účely:
  • a) Zpracování vašich sázek a transakcí. To zahrnuje vaše používání platebních karet a online platebních systémů;
  • b) Poskytování her a dalších doplňkových služeb, které hledáte na našich webových stránkách;
  • c) Poskytování zákaznické podpory, například pomoc při zřizování a správě vašeho účtu;
  • d) Identifying and performing the necessary verification checks;
  • e) Poskytování informací registrovaným hráčům o našich propagačních nabídkách nebo poskytování propagačních informací od vybraných obchodních partnerů, společníků a přidružených společností (pouze pokud hráči výslovně souhlasili s přijímáním takových marketingových materiálů);
  • f) Dodržování zákonných povinností, včetně dodržování zákonů proti praní špinavých peněz (AML) a boje proti financování terorismu (CFT);
  • g) Sledování a vyšetřování transakcí za účelem prevence podvodů, podmínky zneužívání, praní špinavých peněz a jiných nezákonných nebo nepravidelných herních činností;
  • h) Analýza trendů zákazníků prostřednictvím hodnocení studie trhu (účast na průzkumech není povinná a vždy se můžete rozhodnout, že se nezúčastníte);
  • i) Provádění výzkumu a statistické analýzy souhrnných údajů.

MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE

 1. Unless you have elected not to receive promotional materials, we may use your Personal Information, including your email address and phone number, to send you marketing communications regarding products, services and promotions. This may include information about products and services from our business partners, such as casino game providers. Pokud jste se rozhodli nepřijímat propagační materiály, můžeme vaše osobní údaje, včetně vaší e-mailové adresy a telefonního čísla, použít k zaslání marketingové komunikace týkající se produktů, služeb a propagačních akcí. To může zahrnovat informace o produktech a službách našich obchodních partnerů, jako jsou poskytovatelé kasinových her. Kdykoliv se rozhodnete ukončit přijímání takového marketingového a reklamního materiálu, můžete se z tohoto účtu odhlásit v nastavení vašeho Účtu hráče nebo kontaktujte naši zákaznickou podporu na adrese support@goldenstar-casino.com.
 2. Kromě toho si uvědomte, že přijetím jakékoli soutěžené ceny nebo výhry od nás souhlasíte s použitím svého jména a / nebo přezdívky pro reklamní a propagační účely bez dodatečné náhrady, s výjimkou případů, kdy to zákon zakazuje.

ZÍSKÁNÍ OSOBNÍCH INFORMACÍ

 1. Bez vašeho vědomí nebudeme shromažďovat žádné osobní údaje. Můžeme však o vás automaticky sbírat určité údaje, když byste tyto informace poskytli prostřednictvím našich služeb a prostřednictvím vašich interakcí s námi.
 2. Můžeme také zákonně obdržet určité osobní údaje od online prodejců a poskytovatelů služeb, jako jsou společnosti zabraňující podvodům. Kromě toho si ponecháváme právo využít služby externích poskytovatelů za účelem poskytování technické podpory, abychom mohli zpracovat vaše online transakce a zdrojový herní obsah.
 3. Uvědomte si prosím, že nám může být umožněn přístup k jakýmkoli informacím, které můžete poskytnout těmto dodavatelům, poskytovatelům služeb a službám elektronického obchodu třetích stran. Ujišťujeme vás, že budeme používat a chránit veškeré takto získané osobní údaje, jak je uvedeno v těchto zásadách. Veškeré informace, které poskytnete, budou poskytnuty třetím stranám mimo společnost pouze v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů a podnikneme veškeré nezbytné kroky, abychom zajistili, že naše dohody s poskytovateli služeb třetích stran budou vždy chránit vaše osobní informace.

PŘÍJEMCI DAT

 1. Můžeme předat informace, které jste nám poskytli, dalším subjektům v rámci naší skupiny společností a našim obchodním partnerům. Mezi tyto společnosti patří naše mateřské společnosti, jejich mateřské společnosti a všechny dceřiné společnosti těchto příslušných společností, jakož i další společnosti, s nimiž obchodujeme a uzavřeme potřebné smlouvy. Zpracování údajů o vašich informacích může provádět společnost Dama N.V. nebo jiná společnost ve skupině společností, která může k plnění těchto potřeb zpracování dat použít třetí stranu.
 2. Zaměstnanci Společnosti, konkrétně inspektor ochrany údajů, úředník pro praní špinavých peněz, analytici plateb a boje proti podvodům, agenti podpory zákazníků, členové týmu udržení zákazníků, manažeři VIP hráčů i další vybraní zaměstnanci, mají také přístup k vašim osobním informacím pro vykonávání své povinnosti a poskytovaní vám pomoci.
 3. Naši zaměstnanci, kteří mají přístup nebo jsou spojeni se zpracováním osobních údajů hráče, podepsali dohody o zachování důvěrnosti, aby respektovali důvěrnou povahu informací o hráči v souladu s platnými zákony o hrách, ochraně údajů a ochraně soukromí.
 4. Abychom vám mohli poskytnout efektivní služby, my a / nebo naši poskytovatelé služeb mohou vyžadovat přenos vašich osobních údajů z jedné země do druhé v regionech Evropské unie (EU) a Evropském sdružení volného obchodu (ESVO) a také některým zpracovatelům dat, kteří mohou sídlit mimo Evropský hospodářský prostor (EHP). Prohlížením webových stránek a elektronickou komunikací s námi proto berete na vědomí a souhlasíte se zpracováním vašich údajů (nebo našich dodavatelů nebo subdodavatelů) v těchto zemích. Budeme vždy usilovat o to, aby vaše informace a údaje byly zpracovávány bezpečně a v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů.

VYDÁVÁNÍ ÚDAJŮ TŘETÍM STRANÁM

 1. Vaše osobní údaje neprodáváme ani nepronajímáme třetím stranám.
 2. Vaše osobní údaje můžeme zveřejnit, pokud to vyžaduje zákon, nařízení nebo jiné právní předvolání nebo rozkaz. Vaše osobní údaje můžeme rovněž zveřejnit regulačnímu orgánu nebo donucovacímu orgánu, nebo agentuře pro vymáhání práva pokud se domníváme, že je to nezbytné k ochraně oprávněných zájmů společnosti, jejích zákazníků nebo jakékoli třetí strany.
 3. Osobní údaje budou zpřístupněny pouze třetím stranám v následujících případech:
  • a) Kde to od nás vyžaduje zákon;
  • b) Pokud webová stránka potřebuje sdílet data se svými zpracovateli plateb za účelem usnadnění platebních transakcí v souladu s jejich zásadami ochrany soukromí (zejména většina transakcí bankovních karet je zpracována společností Paysafe, jejíž zásady ochrany soukromí se na tyto transakce vztahují); Zásada ochrany osobních údajů
  • c) Pro dodržení našich zákonných a regulačních povinnosti a odpovědnosti vůči příslušným orgánům vydávajícím licence a regulačním orgánům, jakož i všechny povinnosti a odpovědnost podle jiných platných právních předpisů a dalších příslušných regulačních orgánů v jiných jurisdikcích;
  • d) Pokud se Společnost domnívá, že zveřejnění je nezbytné k ochraně bezpečnosti Společnosti nebo hráče, bezpečnosti jiných osob, vyšetřování podvodů nebo reagování na žádost vlády;
  • e) Pokud naši poskytovatelé marketingových služeb požadují údaje aby splnili své úkoly;
  • f) Jakékoli jiné třetí straně s předchozím souhlasem hráče.
 4. Využíváme služeb třetích stran - zpracovatelů dat pro zpracování omezených osobních údajů v našem zastoupení. Tito poskytovatelé služeb podporují webové stránky, zejména pokud jde o hostování a provozování webových stránek, marketingu, analýzy, zlepšování webových stránek a odesílání e-mailových zpravodajů. Zajistíme, aby předávání osobních údajů příjemci bylo v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů a aby byly zpracovateli uloženy stejné povinnosti, jaké nám ukládá příslušná smlouva o službách.
 5. Naše webové stránky mohou také obsahovat funkce sociálních médií (např. Tlačítka „share“ nebo „like“). Tyto funkce nám poskytují platformy sociálních médií třetích stran, například Facebook. Tam, kde jsou data shromažďována tímto způsobem, se její zpracování řídí zásadami ochrany osobních údajů příslušných platforem sociálních médií.
 6. Kromě výše uvedených informací můžeme také zveřejnit osobní údaje, pokud získáme nové zakázky. Pokud by společnost změnila strukturu, jako je fúze, akvizice jinou společností nebo částečná akvizice, je s největší pravděpodobností jisté, že osobní údaje našich zákazníků budou zahrnuty do prodeje nebo převodu. V rámci naší politiky budeme informovat naše hráče e-mailem před uskutečněním takového předávání osobních údajů.
 7. Vezměte prosím na vědomí, že náš obsah může odkazovat na webové stránky třetích stran a poskytovat relevantní odkazy. Nejsme zodpovědní za takový externí obsah, který může obsahovat samostatné zásady ochrany osobních údajů a zpřístupnění údajů.

UCHOVÁVÁNÍ DAT

 1. Jak je uvedeno v našich Podmínkách, můžete se Vy i Kasino kdykoli rozhodnout, že svůj hráčský účet uzavřete. Po uzavření vašeho účtu budeme vaše osobní údaje uchovávat tak dlouho, jak to vyžaduje zákon. Tyto údaje se použijí pouze v případě, že o to požádají příslušné orgány v případech šetření týkajícího se finančních a daňových záznamů, podvodů, praní špinavých peněz nebo vyšetřování jakékoli jiné nezákonné činnosti.
 2. Také můžeme uchovávat anonymizované deriváty vašich údajů pro vylepšování obsahu a marketingové komunikace v případech, kde není zahrnuto automatizované rozhodování.
 3. Měli byste vědět, že z důvodu předpisů proti praní špinavých peněz v jurisdikcích s licencovanou hernou v Evropské unii jsme povinni uchovávat osobní údaje hráčů předložených při registraci a jakákoli data předaná během operativní doby hráčského účtu minimálně pět let od poslední transakce hráče nebo uzavření účtu. Žádosti o výmaz před uplynutím této lhůty proto nemůže být vyhověno.

BEZPEČNOST VAŠICH ÚDAJŮ

 1. Tímto bereme na vědomí, že při shromažďování a zpracovávání vašich osobních údajů pro účely správy vašeho hráčského účtu jsme vázáni přísnými právními předpisy na ochranu osobních údajů.
 2. V důsledku toho se snažíme chránit vaše osobní údaje a respektovat vaše soukromí v souladu s nejlepšími obchodními postupy a platnými předpisy. Zavazujeme se poskytovat bezpečné služby hráčům a podnikneme veškerá přiměřená opatření, abychom zajistili, že všechna data, která jste nám předložili, zůstanou v bezpečí.
 3. Právo na odvolání souhlasu. V případech, ve kterých se spoléháme na váš souhlas se zpracováním osobních údajů, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat.
 4. K hráčským účtům lze přistupovat pouze pomocí jedinečného ID a hesla hráče. Můžete také nastavit dvou faktorové ověření (2FA) jako další ochranu před neoprávněným použitím vašeho účtu. Jste zodpovědný za to, že vaše přihlašovací údaje budou důvěrné a že k nim nebude mít přístup jiná osoba.

KONTAKTUJTE NÁS

 1. Můžete nás kdykoliv kontaktovat pokud jde o tyto zásady, chcete-li:
  • a) Potvrdit správnost osobních údajů, které jsme o vás shromáždili;
  • b) Zeptat se na naše používání vašich osobních údajů;
  • c) Zakázat budoucí využití vašich dat pro účely přímého marketingu;
  • d) Aktualizovat nebo opravovat jakékoli informace, které jste nám poskytli (v takových případech poskytnete jakékoli důkazy, které můžeme rozumně požadovat pro provedení těchto změn). Upozorňujeme, že je nezákonné poskytovat nám falešné informace a je vaší povinností zajistit, že budeme vždy mít vaše správné údaje.
 2. Vyjmenovali jsme inspektora ochrany údajů („DPO“), který je zodpovědný za dohled nad otázkami v souvislosti s těmito zásadami ochrany soukromí. Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů, obraťte se na DPO na adrese dpo@damacasino.com.
 3. Kromě toho máte podle článku 77 nařízení o DPH právo podat stížnost týkající se zpracování údajů orgánu dozoru, zejména v členském státě obvyklého bydliště, místa výkonu práce nebo místa údajného porušení předpisů.

ZÁSADY COOKIE

 1. Při návštěvě webové stránky náš systém automaticky shromažďuje informace o vaší návštěvě, jako je váš prohlížeč, adresa IP a odkazující webová stránka. Tato kolekce může být provedena ve spolupráci s našimi poskytovateli a partnery platformy. Můžeme od nich obdržet obecná demografická data nebo data o používání návštěvníků našich webových stránek. Nepoužíváme automaticky shromážděné informace, abychom vás osobně identifikovali, aniž bychom obdrželi další souhlas.
 2. Pro shromažďování dotyčných informací používáme soubory cookie a podobné nástroje pro sledování. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači nebo zařízení při návštěvě našich webových stránek. Některé soubory cookie jsou nezbytné pro provoz webových stránek; jiné zlepšují vaše zkušenosti s webovými stránkami a pomáhají nám poskytovat lepší služby. Níže jsou uvedeny typy souborů cookie, které používáme, a jejich účely.
 3. Požadované soubory cookie: umožňují navigaci a základní funkčnost webových stránek, např. přístup do členských oblastí Webové stránky.
 4. Funkční soubory cookie: umožňují nám analyzovat vaše používání webových stránek a vaše výběry na webových stránkách (např. klíč relace, jazyk nebo oblast), abychom mohli tato nastavení uložit a nabídnout vám personalizovanější zážitek.
 5. Reklamní soubory cookie: nám umožní posoudit, jak efektivní je náš obsahový marketing. Tyto soubory cookie poskytují naši partneři ke sledování návštěv webových stránek a registrací nových hráčů z reklamy. Vaše osobní údaje (například jméno nebo e-mail) nesdělujeme sesterským partnerům, s výjimkou údajů o návštěvě webu, které jsou shromážděny přímo prostřednictvím těchto reklamních souborů cookie. Údaje o vaši návštěvnosti stránek však mohou být spojeny s jinými osobními údaji shromážděnými poskytovateli z jiných zdrojů. Posledně uvedené externí zpracování dat se řídí oznámeními o ochraně osobních údajů a zásadami těchto externích poskytovatelů.
 6. Kromě výše uvedeného používáme řadu služeb externích poskytovatelů, kteří také nastavují soubory cookies na této webové stránce, aby poskytovali služby, které nám poskytují. Mezi tyto služby patří mimo jiné pomoc při zlepšování vašich zkušeností sledováním vaší činnosti na webových stránkách, měřením efektivity webových stránek a efektivitou našich marketingových kampaní.
 7. Většina internetových prohlížečů automaticky přijímá soubory cookie. Pokud chcete, je možné blokovat některé nebo všechny soubory cookie nebo odstranit soubory cookie, které již byly nastaveny úpravou nastavení prohlížeče. Doporučujeme však, abyste soubory cookie neblokovali ani neodstraňovali, protože by to mohlo omezit používání našich webových stránek.

NETENT HRY

 1. Pokud hrajete kasinové hry vyvinuté společností NetEnt, platí také zásady ochrany osobních údajů společnosti NetEnt.Tyto zásady naleznete zde.

Cookies používáme ke zlepšení vašeho zážitku. Používáním našich webových stránek přijímáte naše Cookie pravidla Cookie pravidla