Πληρωμές online καζίνο πραγματικά χρήματα

Επιλογές πληρωμής

Αυτή τη στιγμή δεχόμαστε τα ακόλουθα νομίσματα: Euro "EUR", US Dollar "USD", New Zealand Dollar "NZD", Canadian Dollar "CAD", Norwegian Krone "NOK", Polish Zloty "PLN" and South African Rand "ZAR", Japanese yen "JPY".

μεθόδους κατάθεσης

μεθόδους ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΑΝΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ
Δωρεάν Instant Min. €10/Max. €5,000
Δωρεάν Instant Min. €10/Max. €5,000
Δωρεάν Στιγμιαίως BTC
Min. 0.0003/Max. μη περιορισμένο
Δωρεάν Στιγμιαίως Min. €10/Max. €5,000
Δωρεάν Στιγμιαίως Min. €10/Max. €5,000
2.5% Στιγμιαίως Min. €10/Max. €5,000
2.5% Στιγμιαίως Min. €10/Max. €5,000
2.5% Στιγμιαίως Min. €10/Max. €5,000
2.5% Στιγμιαίως Μόνο για CAD
CAD Min. 15/Max. 6 000
2.5% Στιγμιαίως Min. €10/Max. €5,000
2.5% Στιγμιαίως Min. €10/Max. €5,000
2.5% Στιγμιαίως Min. €10/Max. €5,000
Δωρεάν Στιγμιαίως Min. €10/Max. €5,000
Δωρεάν Στιγμιαίως Min. €10/Max. €1,000
Δωρεάν Στιγμιαίως Min. €10/Max. €3,000
Δωρεάν Στιγμιαίως Min. €5/Max. €15
Δωρεάν Στιγμιαίως Min. €10/Max. €5,000
2.5% Στιγμιαίως Min. €10/Max. €500

Απόσυρση ΜΕΘΟΔΟΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΑΝΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ
Δωρεάν 1-3 εργάσιμες ημέρες Min. €20/Max. €5,000

Λίστα υποστηριζόμενων χωρών *
Δωρεάν 1-3 εργάσιμες ημέρες Min. €20/Max. €5,000
Δωρεάν Στιγμιαίως BTC
Min. 0.002/Max. 0.4
Δωρεάν Στιγμιαίως Min. €20/Max. €5,000
Δωρεάν Στιγμιαίως Min. €20/Max. €5,000
Δωρεάν Στιγμιαίως Min. €20/Max. €5,000
Δωρεάν Στιγμιαίως Min. €20/Max. €5,000
EUR 25
NOK 250
AUD 37.5
1-3 εργάσιμες ημέρες Min. €500/Max. €5,000
EUR 2.5% - 3.9%
AUD 5%
CAD 5%
NZD 5%
JPY 5%
1-3 εργάσιμες ημέρες Min. €500/Max. €5,000
Δωρεάν Στιγμιαίως Μόνο για CAD
CAD Min. 30/Max. 5 000
Δωρεάν Στιγμιαίως Μόνο για CAD
CAD Min. 30/Max. 5 000
2,5% Στιγμιαίως Min. €20/Max. €5,000
Δωρεάν Στιγμιαίως Min. €20/Max. €5,000
Δωρεάν Στιγμιαίως Min. €20/Max. €5,000
Δωρεάν Στιγμιαίως Min. €20/Max. €1,000
Δωρεάν Στιγμιαίως Min. €20/Max. €3,000
Δωρεάν Στιγμιαίως Only for Sepa region
Min. €20/Max. €5,000
Δωρεάν Στιγμιαίως Min. €20/Max. €5,000
Δωρεάν Στιγμιαίως Min. €20/Max. €7,500
Δωρεάν Στιγμιαίως Min. €20/Max. €500

*Λίστα χωρών που υποστηρίζουν τη Mastercard (PT):

Andorra, Austria, Belgium, Cyprus, Denmark, Estonia, Germany, Gibraltar, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Latvia, Luxembourg, Malta, Monaco, Netherlands, Norway, San Marino, Slovenia, Switzerland.

We use cookies to improve your experience. By using our website you are accepting our Cookie Policy Cookie Policy